You are currently viewing CÀNH LỘC VÀNG GIEO – PHÚ QUÝ AN KHANG

CÀNH LỘC VÀNG GIEO – PHÚ QUÝ AN KHANG

Chuyển giao năm mới – Chuyển hình kinh doanh, lì xì may mắn dành cho Đại Lý phát triển thêm lĩnh vực hoạt động trong tháng khai xuân.
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

 1. Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/02/2022 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 28/02/2022. Áp dụng cho Đại Lý đăng kí tiền tệ VND & AUD
ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 1. Khuyến mãi dành cho 268 Đại Lý đang hoạt động tại W88 đăng ký mở rộng thêm hình thức kinh doanh trở thành Đại Lý Thẻ game/ Đại Lý thành viên và có thời gian đăng ký tài khoản từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/02/2022 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 28/02/2022.
 2. Với Đại Lý Thành Viên: Khi trở thành đối tác kinh doanh Thẻ game W88 trong tháng 02 với doanh thu trong tháng đầu tiên đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:
  Doanh thu bán thẻ (VND) Tiền thưởng
  40,000,000 – 150,000,000 VND 568,000 VND
  ≥ 150,000,000 VND 968,000 VND

  Để đăng ký trở thành Đại Lý Thẻ game: TẠI ĐÂY

 3. Với Đại Lý Thẻ Game: Khi trở thành Đại Lý Thành Viên trong tháng 02 với tổng doanh thu thua cược của thành viên tuyến dưới (Lợi nhuận công ty) trong tháng đầu tiên đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:
  Lợi nhuận công ty (USD) Tiền thưởng
  1,500 – 20,000 USD 568,000 VND
  ≥ 20,000 USD 968,000 VND

  Để đăng ký trở thành Đại Lý thành viên: TẠI ĐÂY

CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG:

 1. Để tham gia khuyến mãi, các Đại Lý cần gửi email đăng kí kèm mã Đại Lý về daily@w88.com trước 23:59:59 (GMT+8) ngày 28/02/2022.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Đại Lý sau 3 đến 5 ngày làm việc khi chương trình kết thúc.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Đại Lý hoạt động cả 2 bên: Đại Lý Thành Viên và Đại Lý Thẻ Game có thể đăng ký cả 2 khuyến mãi.
 2. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
 3. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."