You are currently viewing ĐẦU CƠ ĐẠI LÝ – TÍCH TRỮ TRIỆU ĐÔ

ĐẦU CƠ ĐẠI LÝ – TÍCH TRỮ TRIỆU ĐÔ

Thời điểm vàng trong năm cho việc tìm kiếm thêm thu nhập không cần vốn đầu tư – Tham gia trở thành Đại Lý W88 với những đãi ngộ “khủng” kéo ngay “lợi nhuận siêu to” về túi.
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

 1. Từ 00:00:00 ngày 01/03/2021 đến 23:59:59 ngày 31/03/2021. Áp dụng cho Đại Lý đăng kí tiền tệ VND & AUD.
ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 1. Khuyến mãi dành cho 268 Đại Lý mới hoàn thành điều kiện khuyến mãi sớm nhất và đăng kí tài khoản sau ngày 00:00:00 ngày 01/01/2022
 2. Quý Đại lý có lượng thành viên mới đăng ký tại W88 trong tháng và có tổng thành viên mới tham gia gửi tiền lần đầu đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:
  Số thành viên đăng ký mới Tổng số thành viên lần đầu gửi tiền Tiền thưởng
  20 thành viên mới trở lên 8 thành viên 368,000 VND
  30 thành viên mới trở lên 15 thành viên 868,000 VND
CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG

 1. Để tham gia khuyến mãi, các Đại Lý cần gửi email đăng kí kèm mã Đại Lý về daily@w88.com trước 23:59:59 ngày 31/03/2022.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Đại Lý sau 3 đến 5 ngày làm việc khi chương trình kết thúc.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Mỗi Đại Lý chỉ nhận thưởng 1 lần trong thời gian khuyến mãi.
 2. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
 3. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."