You are currently viewing ĐÓN XUÂN SANG – RƯỚC TÀI LỘC TẠI SLOT TOPTRENDGAMING

ĐÓN XUÂN SANG – RƯỚC TÀI LỘC TẠI SLOT TOPTRENDGAMING

TỔNG THƯỞNG LÊN ĐẾN 230,000,000 VND

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI: Từ 00:01 ngày 29/12/2021 đến 23:55 ngày 09/01/2022 (GMT+8)

TRÒ CHƠI ÁP DỤNG: Tất cả trò chơi trong TopTrend

CÁCH TÍNH ĐIỂM
Đạt được tỷ lệ thắng cao nhất*!
Đặc cược và mục tiêu là đạt đến tỷ lệ thắng cao nhất của giải đấu.
Không quy định mức cược tối thiểu.
Điểm sẽ không được tính, chỉ tỷ lệ thắng cao nhất của giải đấu được tính.
*Tỷ lệ thắng được tính là Tiền Thắng/Tiền cược

Ví dụ:Nếu người chơi thắng $10 với tiền cược $1, tỷ lệ thắng và điểm là 10; sau đó người chơi thắng tiếp $50 với tiền cược $1, tỷ lệ thắng và điểm là 50 và điểm số trên bảng xếp hạng của người chơi này sẽ hiển thị là 50: số điểm cao nhất

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Thứ hạng USD AUD CNY IDR INR KRW THB VND MYR
Hạng 1 5,000 8,000 32,500 70,000,000 400,000 5,000,000 150,000 115,000,000 21,000
Hạng 2 2,000 3,200 13,000 28,000,000 160,000 2,200,000 60,000 46,000,000 8,400
Hạng 3 1,000 1,600 6,500 14,000,000 80,000 1,100,000 30,000 23,000,000 4,200
Hạng 4 100 160 650 1,400,000 8,000 110,000 3,000 2,300,000 420
Hạng 5 50 80 325 700,000 4,000 55,000 1,500 1,150,000 210
Hạng 6-15 20 32 130 280,000 1,600 22,000 600 460,000 84
Hạng 16 – 180 10 16 65 140,000 800 11,000 300 230,000 42
Tổng 10,000 16,000 65,000 140,000,000 800,000 10,500,000 300,000 230,000,000 42,000

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

  1. Chỉ các trò slot hiển thị trong bảng điểm giải đấu (bảng xếp hạng) bên trong trò chơi chơi mới hợp lệ khuyến mãi này.
  2. Người chiến thắng được quyết định dựa vào điểm số cao nhất thu thập được trong suốt thời gian khuyến mãi.
  3. Nếu có từ hai thành viên trở lên có số điểm bằng nhau, thành viên nào đạt điểm số đó trước sẽ có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.
  4. Bảng xếp hạng giải đấu được cập nhật theo thời gian thật.
  5. Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên chiến thắng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
  6. W88 có quyền điều chỉnh, tạm dừng hay huỷ khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  7. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."