You are currently viewing ĐỒNG HÀNH EURO 2024 – W88 BONUS 5% HOA HỒNG CHO ĐẠI LÝ XUẤT SẮC

ĐỒNG HÀNH EURO 2024 – W88 BONUS 5% HOA HỒNG CHO ĐẠI LÝ XUẤT SẮC

Chào mừng giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh EURO 2024. Đại lý hoạt động xuất sắc nhất trong tháng 6 được nhận BONUS lên tới 5% HOA HỒNG.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

  • Khuyến mãi diễn ra từ 00:00:00 ngày 01/06/2024 đến 23:59:59 ngày 30/06/2024 (GMT+8), áp dụng cho Đại lý mới đăng ký trong tháng tại W88.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  • Trong thời gian khuyến mãi, Đại lý mới có số lượng thành viên hoạt động, thành viên mới nạp tiền lần đầu và tổng tiền nạp đạt điều kiện sau sẽ được nhận thưởng:
  • Ví dụ: Đại lý A tháng 6 có 20 thành viên hoạt động, 25 thành viên mới nạp tiền lần đầu với tổng tiền nạp $10,000. Hoa hồng Đại lý = $5,000. Đại lý được nhận thêm bonus 5% hoa hồng = $5,000×5% = $250.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

  • Để tham gia khuyến mãi, Đại lý cần thông báo tới toàn bộ thành viên tuyến dưới đăng ký và tham gia chơi các sản phẩm tại W88 bằng tiền tệ VND hoặc USDT.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI

  1. Top 100 Đại lý đủ điều kiện sớm nhất được nhận thưởng 1 lần duy nhất tính theo giải cao nhất.
  2. Tiền thưởng tối đa lên tới $1000.
  3. Tiền thưởng bonus sẽ được cập nhật vào tài khoản Đại lý hoặc ví thẻ game trong 5 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi kết thúc khuyến mãi.
  4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
  5. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."