You are currently viewing GIẢI ĐẤU OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2022 SPADEGAMING

GIẢI ĐẤU OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2022 SPADEGAMING

Giải thưởng mỗi tuần lên đến VND 2,201,100,000

Thời gian khuyến mãi:

Tuần Từ Đến
1st 12:00 PM ngày 04/02 11:59 AM ngày 11/02
2nd 12:00 PM ngày 11/02 11:59 AM ngày 18/02
3rd 12:00 PM ngày 18/02 11:59 AM ngày 25/02

Cách thức hoạt động?
Trong thời gian khuyến mãi, thành viên đạt được điểm cao nhất trong Tổng cược (Cộng dồn) thì hợp lệ nhận giải thưởng!

Trò chơi quy định (trừ trò JackPot):

Tiger Dance Royale House Sexy Vegas
Roma Gold Rush Cowboy Wild Wet Win
Royal Katt Muay Thai Fighter Poker Ways

Giải đấu sử dụng hệ thống điểm như sau:

Tiền tệ Điểm
Mỗi 1 USD Nhận 100
Mỗi 14000 IDR Nhận 100
Mỗi 30 THB Nhận 100
Mỗi 23000 VND Nhận 100
Mỗi 4 MYR Nhận 100
Mỗi 6 CNY Nhận 100
Mỗi 1110 KRW Nhận 100
Mỗi 1.3 AUD Nhận 100
Mỗi 74 INR Nhận 100

Cơ cấu giải thưởng / Tuần

Thứ Hạng USD CNY IDR THB KRW MYR VND INR AUD
1 10,000 60,000 140,000,000 300,000 11,100,000 40,000 230,000,000 740,000 13,000
2 8,000 48,000 112,000,000 240,000 8,880,000 32,000 184,000,000 592,000 10,400
3 5,000 30,000 70,000,000 150,000 5,550,000 20,000 115,000,000 370,000 6,500
4 2,500 15,000 35,000,000 75,000 2,775,000 10,000 57,500,000 185,000 3,250
5 2,000 12,000 28,000,000 60,000 2,220,000 8,000 46,000,000 148,000 2,600
6 1,000 6,000 14,000,000 30,000 1,110,000 4,000 23,000,000 74,000 1,300
7 800 4,800 11,200,000 24,000 888,000 3,200 18,400,000 59,200 1,040
8 500 3,000 7,000,000 15,000 555,000 2,000 11,500,000 37,000 650
9 200 1,200 2,800,000 6,000 222,000 800 4,600,000 14,800 260
10 100 600 1,400,000 3,000 111,000 400 2,300,000 7,400 130
11~30 20 120 280,000 600 22,200 80 460,000 1,480 26
31~50 15 90 210,000 450 16,650 60 345,000 1,110 20
51~70 10 60 140,000 300 11,100 40 230,000 740 13
71~100 5 30 70,000 150 5,550 20 115,000 370 7
Tổng 31,900 191,400 446,600,000 957,000 35,409,000 127,600 733,700,000 2,360,600 41,470
Tổng (3 tuần) 95,700 574,200 1,339,800,000‬ 2,871,000‬ 106,227,000‬ 382,800 2,201,100,000‬ 7,081,800‬ 124,410‬

Điều khoản và điều kiện:

  1. Khuyến mãi áp dụng cho tất cả thành viên đăng kí với tiền tệ là AUD, CNY, IDR, INR, KRW, MYR, THB, USD and VND.
  2. Thành viên có thể kiểm tra thứ hạng, quy định, điều khoản thông qua biểu tượng “Giải Đấu” trong trò chơi.
  3. Nếu có từ hai thành viên trở lên có số điểm bằng nhau, thành viên nào đạt điểm số đó trước sẽ có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng
  4. Nếu 1 thành viên xuất hiện hơn 1 lần trong bảng xếp hạng, thành viên đó có thể nhận hơn 1 giải thưởng. Giair thưởng sẽ được trao trong 1 giờ sau khi giải đấu kết thúc. Thành viên có thể kiểm tra sự thay đổi số dư trong ví tài khoản. Lượt cuối cùng kết thúc vào 11:59 (GMT+8) ngày 25/02/2022.
  5. Tất cả giải thưởng chiến thắng sẽ được tự động cập nhật vào ví thành viên ngay lập tức.
  6. W88 có quyền điều chỉnh, tạm dừng hay huỷ khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước
  7. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."