You are currently viewing GIÁNG SINH AN LÀNH – RINH THƯỞNG CỰC ĐÃ TẠI SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE W88

GIÁNG SINH AN LÀNH – RINH THƯỞNG CỰC ĐÃ TẠI SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE W88

Đón giáng sinh – Thắng lớn mỗi ngày với tổng giải thưởng lên tới 65,500,00 VND.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI: Từ 00:00:00 ngày 22/12/2021 đến 23:59:59 ngày 02/01/2022 (GMT+8).
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG: Elf Surprise Jackpot, Winter Wonderland, Angry Bees, Lucky Bomber, Wuxia Princess Mega Reels.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải Thưởng
CNY USD VND THB IDR KRW MYR INR AUD
1.00 0.15 3.50 5.00 2.00 150.00 0.50 10.00 0.15
2.00 0.30 7.00 10.00 4.00 300.00 1.00 20.00 0.30
3.00 0.45 10.50 15.00 6.00 450.00 1.50 30.00 0.45
5.00 0.75 17.50 25.00 10.00 750.00 2.50 50.00 0.75
10.00 1.50 35.00 50.00 20.00 1500.00 5.00 100.00 1.50
20.00 3.00 70.00 100.00 40.00 3000.00 10.00 200.00 3.00
25.00 3.75 87.50 125.00 50.00 3750.00 12.50 250.00 3.75
50.00 7.50 175.00 250.00 100.00 7500.00 25 500.00 7.50
100.00 15.00 350.00 500.00 200.00 15000.00 50.00 1000.00 15.00
200.00 30.00 700.00 1000.00 400.00 30000.00 100.00 2000.00 30.00
350.00 52.50 1225.00 1750.00 700.00 52500.00 175.00 3500.00 52.50
500.00 75.00 1750.00 2500.00 1000.00 75000.00 250.00 5000.00 75.00

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. Áp dụng cho những lượt chơi tiền thật tại các trò chơi áp dụng.
 2. Thu thập biểu tượng Lượt Chơi GPI trong quá trình tham gia tại các trò chơi áp dụng để chiến thắng giải thưởng.
 3. Lượt Chơi GPI sẽ được tặng thưởng ngẫu nhiên trong thời gian khuyến mãi diễn ra.
 4. Thành viên có thể giành được nhiều giải thưởng trong thời gian khuyến mãi diễn ra. Kiếm càng nhiều Lượt Chơi GPI, thành viên sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng giải thưởng.
 5. 300 giải thưởng sẽ được trao cho những thành viên may mắn mỗi ngày.
  Các giải thưởng còn lại trong ngày sẽ không được chuyển sang ngày hôm sau.

  Ví du:
  Ngày thứ 1 của khuyến mãi kết thúc còn lại 5 giải thưởng
  Tổng số giải thưởng sẽ được làm mới 300 giải vào ngày thứ 2 của khuyến mãi.

 6. Phần thưởng Lượt Chơi GPI sẽ được xác nhận / sử dụng để tham gia trò chơi áp dụng 02 ngày sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Các giải thưởng không được xác nhận sẽ bị vô hiệu và không được sử dụng được.
 7. Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 8. W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
 9. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."