You are currently viewing GỬI ĐỀU TAY NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG!

GỬI ĐỀU TAY NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG!

Tiếp tục đồng hành cùng các Đại Lý trong công cuộc tìm kiếm thành viên, W88 tặng ngay tiền thưởng khi Đại Lý sử dụng chức năng QUẢN LÝ QUỸ. Thêm thành viên, thêm tiền, thêm hứng khởi!

Điều kiện và điều khoản:

1. Dành cho 88 Đại lý đăng kí sớm nhất từ 00:01 ngày 01/02/2019 đến 23:59 ngày 28/02/2019 (GT+8)

2. Với tối thiểu số tiền gửi mỗi lần là 500 VND, Đại lý có cơ hội nhận thưởng như sau:

Số Ngày Gửi Tiền Giải Thưởng
5 300
10 700
15 1,700

3. Để tham gia, Đại lý gửi email đăng kí về daily@w88.com trước 23:59:59 ngày 28/02/2019

4. Đại Lý cần ít nhất 5 thành viên hoạt động trong tháng khuyến mãi để đủ điều kiện nhận thưởng.

5. Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản Đại lý trong vòng 05 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc.

6. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.

7. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

 

Mọi thông tin cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

[xyz-ihs snippet=”lien-he”]

 

Leave a Reply