You are currently viewing Hướng dẫn rút tiền về thẻ cào điện thoại trên W88!!!!

Hướng dẫn rút tiền về thẻ cào điện thoại trên W88!!!!

Bước 1:

Đăng nhập W88 >> Chuyển quỹ

Bước 2:

Chọn Rút tiền >> Thẻ cào điện thoại

Bước 3:

Chọn mạng + mệnh giá muốn rút. Thành viên không mất phí giao dịch. Rút bao nhiêu nhận mệnh giá thẻ tương ứng

 

Bước 4:

Làm lệnh thành công. Lệnh rút đang được hệ thống xử lý. Mã thẻ sẽ được gửi cho thành viên qua SMS + email đăng kí khi giao dịch thành công

 

 

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Leave a Reply