You are currently viewing MỞ RỘNG ĐẠI LÝ – KIẾM TIỀN BẠC TỶ

MỞ RỘNG ĐẠI LÝ – KIẾM TIỀN BẠC TỶ

Cùng W88 tận hưởng hoa hồng cao ngất ngưởng lên đến 62% trong đó Đại Lý thành viên 40%, Đại Lý tuyến dưới 10% và Đại Lý Thẻ Game 12%.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

  1. Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/05/2022 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/05/2022. Áp dụng cho Đại Lý đăng kí tiền tệ VND.

ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. Khuyến mãi dành cho 268 Đại Lý đang hoạt động tại W88 có tài khoản đăng ký sau 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/01/2022 và muốn đăng ký mở rộng thêm hình thức kinh doanh trở thành Đại Lý Thẻ game/ Đại Lý thành viên.
  2. Với Đại Lý Thành Viên Hiện Tại: Khi trở thành đối tác kinh doanh Thẻ game W88 (Đại Lý Thẻ Game mới) trong tháng 05 với doanh thu trong tháng đầu tiên đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:

 

Doanh thu bán thẻ (VND) Tiền thưởng
40,000,000 – 150,000,000 VND 688,000 VND
≥ 150,000,000 VND 1,288,000 VND

 

Để đăng ký trở thành Đại Lý Thẻ game: TẠI ĐÂY

  1. Với Đại Lý Thẻ Game Hiện Tại: Khi trở thành Đại Lý Thành Viên “Mới” trong tháng 05 với tổng doanh thu thua cược của thành viên tuyến dưới (Lợi nhuận công ty) trong tháng đầu tiên đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:

 

Lợi nhuận công ty (USD) Tiền thưởng
1,500 – 20,000 USD 688,000 VND
≥ 20,000 USD 1,288,000 VND

 

Để đăng ký trở thành Đại Lý thành viên: TẠI ĐÂY

CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG:

  1. Để tham gia khuyến mãi, các Đại Lý cần gửi email đăng kí kèm mã Đại Lý về daily@w88.com trước 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/05/2022.
  2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Đại Lý sau 3 đến 5 ngày làm việc khi chương trình kết thúc.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Đại Lý hoạt động cả 2 bên: Đại Lý Thành Viên và Đại Lý Thẻ Game có thể đăng ký cả 2 khuyến mãi.
  2. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
  3. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

 

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."