You are currently viewing MỞ RỘNG ĐẠI LÝ – TÀI CHÍNH THĂNG HOA

MỞ RỘNG ĐẠI LÝ – TÀI CHÍNH THĂNG HOA

Một công làm nhân đôi lợi nhuận, Đại Lý đa năng kiếm tiền không biên giới với hệ thống Đại Lý W88 siêu khủng, tổng hoa hồng 62%.
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

 1. Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/09/2022 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/09/2022. Áp dụng cho Đại Lý đăng kí tiền tệ VND.
ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 1. Khuyến mãi dành cho 168 Đại Lý đang hoạt động tại W88 muốn đăng ký mở rộng thêm hình thức kinh doanh trở thành Đại Lý Thẻ game/ Đại Lý thành viên.
 2. Với Đại Lý Thành Viên Hiện Tại: Khi trở thành đối tác kinh doanh Thẻ game W88 (Đại Lý Thẻ Game mới) trong tháng 09 với doanh thu trong tháng đầu tiên đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:
  Doanh thu bán thẻ (VND) Tiền thưởng
  40,000,000 – 150,000,000 VND 1,388,000 VND
  ≥ 150,000,000 VND 2,688,000 VND

  Để đăng ký trở thành Đại Lý Thẻ game: TẠI ĐÂY

 3. Với Đại Lý Thẻ Game Hiện Tại: Khi trở thành Đại Lý Thành Viên “Mới” trong tháng 09 với tổng doanh thu thua cược của thành viên tuyến dưới (Lợi nhuận công ty) trong tháng đầu tiên đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:
  Lợi nhuận công ty (USD) Tiền thưởng
  1,500 – 20,000 USD 1,388,000 VND
  ≥ 20,000 USD 2,688,000 VND

  Để đăng ký trở thành Đại Lý thành viên: TẠI ĐÂY

CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG:

 1. Để tham gia khuyến mãi, các Đại Lý cần gửi email đăng kí kèm mã Đại Lý về daily@w88.com trước 23:59:59 ngày 30/09/2022.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Đại Lý sau 3 đến 5 ngày làm việc khi chương trình kết thúc.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Đại Lý hoạt động cả 2 bên: Đại Lý Thành Viên và Đại Lý Thẻ Game có thể đăng ký cả 2 khuyến mãi.
 2. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
 3. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."