You are currently viewing MỪNG NĂM MỚI 2024 – THƯỞNG ĐẾN $88 CHO ĐẠI LÝ W88

MỪNG NĂM MỚI 2024 – THƯỞNG ĐẾN $88 CHO ĐẠI LÝ W88

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:
Từ 00:00:00 ngày 18/12/2023 đến 23:59:59 ngày 07/01/2024 (GMT+8), áp dụng cho tất cả đại lý đăng kí tiền tệ VND.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:

 1. Khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ tài khoản Đại lý có hoạt động trong tháng 10, tháng 11 & tháng 12, 2023.
 2. Tài khoản Đại lý mới trong tháng 12 chỉ cần thỏa mãn điều kiện sau sẽ được nhận ngay 5 Thẻ Game 50 VND miễn phí để tặng cho thành viên tuyến dưới:
  ĐIỀU KIỆN PHẦN THƯỞNG
  Có từ 10 thành viên mới đăng kí và có nạp tiền mỗi tháng $36
  Có từ 30 thành viên mới đăng kí và có nạp tiền mỗi tháng $88
 3. Ví dụ:Số liệu của đại lý A:
  -Tháng 10: Có 31 thành viên mới đăng kí và có nạp tiền.
  -Tháng 11: Có 39 thành viên mới đăng kí và có nạp tiền
  -Tháng 12: Số liệu đến ngày 18/12 có 18 thành viên mới đăng kí và có nạp tiền. Nếu Đại lý đăng kí nhận thưởng, phần thưởng nhận được là: $36. Nếu trong tháng 12, Đại lý đạt 30 thành viên mới có nạp tiền, phần thưởng của Đại lý A sẽ là $88.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI:

 1. Đại lý sau khi hoàn thành điều kiện vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Đại lý để nhận phần thưởng trong thời gian quy định.
 2. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Đại lý (Quản Lí Quỹ) của Đại lý sau khi Bộ phận hỗ trợ Đại lý W88 liên hệ thông báo với Đại lý thành công.
 3. Áp dụng cho 188 tài khoản Đại lý đầu tiên hoàn thành điều kiện khuyến mãi và đăng kí nhận thưởng sớm nhất. Số lượng giải thưởng có hạn, nhanh tay đăng kí và đem thưởng về nhà với W88!
 4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các đại lý lạm dụng chương trình khuyến mãi.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."