NẠP TIỀN NHANH – TẶNG TIỀN MẠNH !

NẠP TIỀN NHANH – TẶNG TIỀN MẠNH !

NẠP TIỀN NHANH – TẶNG TIỀN MẠNH !

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN:

  1. Chương trình này áp dụng cho tất cả các thành viên Đại lý đăng ký với tiền tệ là VND
  2. Chương trình này sẽ bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/08/2017 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/08/2017
  3. Đại lý nạp tiền vào tài khoản QUẢN LÝ QUỸ sẽ nhận được 20% cho mỗi lần gửi.
  4. Mức tặng tối thiểu: 1,000,000 VND

Mức tặng tối đa: 5,000,000 VND

  1. Áp dụng cho 88 Đại Lý liên hệ sớm nhất về chương trình.
  2. Tiền thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng sau 3 ngày làm việc.
  3. W88 có quyền rút lại, từ chối hay hủy chương trình đối với bất cứ Đại lý nào vi phạm Quy định và thể lệ của chương trình.
  4. Các Quy Định & Điều Khoản Chung của chương trình Đại lý W88.com được áp dụng.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

Bộ Phận Đại Lý W88

SKYPE: dailynhacaiw88@gmail.com

VIBER: +63 908.816.1648s

ZALO: +63 908.816.1648

YAHOO: hotro.dailyw88

EMAIL: daily@w88.com

 

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Leave a Reply