You are currently viewing NHẬN HOA HỒNG CỘNG THÊM TIỀN THƯỞNG

NHẬN HOA HỒNG CỘNG THÊM TIỀN THƯỞNG

Chào tháng 11, Bộ Phận Đại Lý W88 dành tặng khuyến mãi đặt biệt cho các Đại Lý luôn nỗ lực và quyết tâm tìm kiếm khách hàng. Ngoài tiền số tiền hoa hồng không giới hạn được nhận, Đại Lý lại tiếp tục được nhận thêm tiền thưởng từ W88. Nhanh tay đăng kí và hang say tìm kiếm thành viên đi nào!
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/11/2018 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 30/11/2018 dành cho các Đại Lý CHƯA BAO GIỜ NHẬN HOA HỒNG.
  2. Điều kiện khuyến mãi:
   Dựa vào số lượng thành viên hoạt động trong tháng 11, Đại Lý nhận thưởng như sau :

   Số Lượng Thành Viên Tiền Thưởng
   >= 7 2.000.000 VNĐ
   >= 15 5.000.000 VNĐ
   >= 20 10.000.000 VNĐ
  3. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Đại Lý trong vòng 03 ngày sau khi báo cáo được cập nhật.
  4. Chương trình sẽ được áp dụng cho 168 Đại Lý đăng ký khuyến mãi và hoàn thành điều kiện sớm nhất.
  5. Để tham gia, Đại Lý dùng email đăng kí, gửi mail về daily@w88.com, trong mail ghi rõ Họ tên/mã Đại Lý và tên khuyến mãi.
  6. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

Chúc các Đại Lý may mắn!

 

Leave a Reply