You are currently viewing SIÊU HOT!!! THÊM BẠN BÈ – THÊM NIỀM VUI!

SIÊU HOT!!! THÊM BẠN BÈ – THÊM NIỀM VUI!

Khi bạn đã sở hữu tài khoản Đại Lý, ngoài số tiền hoa hồng 40%, bạn có thể nhận thêm một khoản tiền bằng 10% tiền hoa hồng Đại Lý tuyến dưới của mình được nhận trong tháng. Giờ đây, để tri ân những thành viên Đại Lý nhà cái uy tín thân thiết, W88 xin đưa tới mọi người chương trình Thêm bạn bè – Thêm niềm vui.

W88 sẽ tặng thêm một khoản tiền ứng với số thành viên Đại Lý tuyến dưới của bạn đăng ký trong tháng 12 với điều kiện các đại lý này cần đạt đủ yêu cầu nhận hoa hồng trong tháng:

Số lượng Đại Lý tuyến dưới đăng ký mới và đủ điều kiện nhận hoa hồng trong tháng 12 Tiền thưởng
1 1 triệu
2 3 triệu
≥3 6 triệu

Ví dụ: Đại Lý của bạn có 4 thành viên Đại Lý tuyến dưới đăng ký tại tháng 12 và đủ điều kiện nhận hoa hồng trong tháng thì bạn sẽ nhận được 6 triệu tiền thưởng!
Đặc biệt, ba Đại Lý có số lượng Đại Lý tuyến dưới đủ điều kiện nhận hoa hồng nhiều nhất sẽ được tặng thêm 15 triệu đồng!

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Chương trình bắt đầu Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/12/2018 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 31/12/2018.
  2. Tài khoản Đại Lý của bạn cần đạt tối thiểu 5 thành viên hoạt động trong tháng.
  3. Để tham gia, Đại Lý dùng email đăng kí, gửi đơn về daily@w88.com, trong mail ghi rõ Họ tên/mã Đại Lý và tên khuyến mãi.
  4. Tiền thưởng sẽ được tặng cho 88 Đại Lý đăng ký và có thành viên Đại Lý tuyến dưới đạt yêu cầu khuyến mãi sớm nhất trong vòng 3 ngày khi có kết toán tháng 12.
  5. Đại Lý trúng thưởng có thể quy đổi tiền thưởng sang Thẻ Game có giá trị tương đương.
  6. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

Chúc các Đại Lý may mắn!

Leave a Reply