You are currently viewing THÁNG 8 TRI ÂN – TIẾP SỨC ĐỒNG HÀNH – NHẬN THÊM THƯỞNG LỚN

THÁNG 8 TRI ÂN – TIẾP SỨC ĐỒNG HÀNH – NHẬN THÊM THƯỞNG LỚN

Tháng 8 may mắn, bộ phận Đại Lý W88 dành tặng khuyến mãi đặt biệt cho các Đại Lý luôn nỗ lực và quyết tâm tìm kiếm khách hàng nhưng chưa đạt doanh số tối thiểu 5. Thì trong tháng 8 này, ngoài tiền hoa hồng không giới hạn được nhận. Những Đai Lý nào từ khi lập tài khoản đến tháng hiên tại chưa đủ 5 thành viên đăng kí dưới mã Đại Lý như yêu cầu sẽ nhận thêm tiền thưởng nếu hoạt động tích cực tìm được số lượng đăng kí theo điều kiện khuyến mãi bên dưới:

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/08/2021 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/08/2021 dành cho các Đại Lý đăng ký tiền tệ VND hoặc AUD chưa có đủ mức tối thiểu 5 thành viên hoạt động.
 2. Điều kiện khuyến mãi: Dựa vào số lượng thành viên hoạt động trong tháng 8, Đại Lý nhận thưởng như sau:
  Số Thành Viên hoạt động Tiền Thưởng
  5 tới 20 500,000 VNĐ
  ≥21 1,000,000 VNĐ
 3. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Đại Lý trong vòng 03 ngày sau khi báo cáo được cập nhật.
 4. Chương trình sẽ được áp dụng cho 50 Đại Lý đăng ký khuyến mãi và hoàn thành điều kiện sớm nhất.
 5. Để tham gia, Đại Lý dùng email đăng kí, gửi mail về daily@w88.com, trong mail ghi rõ Họ tên/mã Đại Lý và tên khuyến mãi.
 6. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

 • Đăng ký: TẠI ĐÂY
 • SKYPE: hotro.dailyw88
 • Whatsapp/Zalo/Viber/Telegram: +63 9088 1616 48
 • Email: daily@w88.com

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."