THÊM BẠN BÈ – THÊM NIỀM VUI

THÊM BẠN BÈ – THÊM NIỀM VUI

Khi bạn đã sở hữu tài khoản Đại Lý, ngoài số tiền hoa hồng 40%, bạn có thể nhận thêm một khoản tiền bằng 10% tiền hoa hồng Đại Lý tuyến dưới của mình được nhận trong tháng. Giờ đây, để tri ân những thành viên Đại Lý thân thiết, W88 xin đưa tới mọi người chương trình Thêm bạn bè – Thêm niềm vui.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. W88 sẽ tặng thêm một khoản tiền nếu Đại Lý bạn giới thiệu trong tháng 6 đạt đủ yêu cầu nhận hoa hồng:
  Số lượng Đại Lý mới Tiền thưởng
  5 – 9 1 triệu
  10 – 14 3 triệu
  ≥15 6 triệu

  Ví dụ: Đại Lý của bạn có 6 thành viên Đại Lý tuyến dưới đăng ký tại tháng 6/2020 và đủ điều kiện nhận hoa hồng trong tháng thì bạn sẽ nhận được 1 triệu tiền thưởng!
  Đặc biệt, ba Đại Lý có số lượng Đại Lý tuyến dưới đủ điều kiện nhiều nhất sẽ được tặng thêm 15 triệu đồng!

 2. Chương trình bắt đầu Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/06/2020 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 30/06/2020.
 3. Tài khoản Đại Lý của bạn cần đạt tối thiểu 5 thành viên hoạt động trong tháng.
 4. Để tham gia, Đại Lý dùng email đăng kí, gửi đơn về daily@w88.com, trong mail ghi rõ Họ tên/mã Đại Lý và tên khuyến mãi.
 5. Tiền thưởng sẽ được tặng cho 39 Đại Lý ĐĂNG KÝ VÀ ĐẠT YÊU CẦU SỚM NHẤT trong vòng 3 ngày khi có kết toán tháng 6.
 6. Đại Lý trúng thưởng có thể quy đổi tiền thưởng sang Thẻ Game có giá trị tương đương.
 7. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

[xyz-ihs snippet=”lien-he”]

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Leave a Reply