You are currently viewing THÊM THÀNH VIÊN MỚI – PHƠI PHỚI NHẬN TIỀN

THÊM THÀNH VIÊN MỚI – PHƠI PHỚI NHẬN TIỀN

Tiếp tục đồng hành cùng quý Đại Lý mới trong năm 2022. W88 tặng tiền thưởng lên đến ~1,500,000 VND khi Quý Đại Lý có thêm thành viên mới đăng ký và gửi tiền.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

  1. Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/05/2021 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/05/2021. Áp dụng cho Đại Lý đăng kí tiền tệ VND & AUD.

ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. Khuyến mãi dành cho 188 Đại Lý đăng kí tài khoản từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/05/2022 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/05/2022 và hoàn thành điều kiện khuyến mãi sớm nhất.

 

  1. Quý Đại lý có lượng thành viên mới đăng ký tại W88 trong tháng và có tổng thành viên mới tham gia gửi tiền lần đầu đạt yêu cầu sau sẽ nhận được thưởng:
Số thành viên đăng ký mới Tổng số thành viên mới lần đầu gửi tiền Tiền thưởng
15 thành viên mới trở lên 8 thành viên 468,000 VND
30 thành viên mới trở lên 20 thành viên 1,468,000 VND

 

CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG

  1. Để tham gia khuyến mãi, các Đại Lý cần gửi email đăng kí kèm mã Đại Lý về daily@w88.com trước 23:59:59 ngày 31/05/2022.
  2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Đại Lý sau 3 đến 5 ngày làm việc khi chương trình kết thúc.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Mỗi Đại Lý chỉ nhận thưởng 1 lần trong thời gian khuyến mãi.
  2. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
  3. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."