You are currently viewing THƯỞNG NGAY 66$ KHI NẰM TRONG DANH SÁCH ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 8

THƯỞNG NGAY 66$ KHI NẰM TRONG DANH SÁCH ĐẠI LÝ XUẤT SẮC THÁNG 8

Tháng 8 này, nhận thưởng ngay 66$ khi trở thành một trong những Đại Lý ưu tú của W88. Tổng giải thưởng lên 9900 USD.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

  1. Từ 00:00:00 ngày 01/08/2023 đến 23:59:59 ngày 31/08/2023 (GMT+8), áp dụng cho tất cả cả các đại lý đăng ký tiền tệ VND.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:

  1. Khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ Đại lý W88.
  2. Đại lý hoàn thành điều kiện sớm nhất sẽ nhận tiền thưởng tương ứng. Chỉ cần trong tháng Đại lý có lượng thành viên mới tham gia và nạp tiền lần đầu:

Thành viên mới

Tiền thưởng

15

33 USD

25

66 USD

Ví dụ: Đai lý A có 30 thành viên nạp tiền lần đầu trong tháng 8 sẽ nhận được 66 USD.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI

  1. Đại lý đủ điều kiện sẽ được nhận tiền thưởng theo hạng mục của khuyến mãi.
  2. Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật vào ví thẻ Game của Đại lý hoặc tài khoản đại lý trong 5 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi khuyến mãi kết thúc.
  3. Áp dụng cho 200 đại lý đầu tiên đạt được yêu cầu sớm nhất.
  4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các đại lý lạm dụng chương trình khuyến mãi.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."