You are currently viewing [W88] HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN NHANH – THÀNH CÔNG 1OO%

[W88] HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN NHANH – THÀNH CÔNG 1OO%

W88 cung cấp nhiều hình thức gửi tiền khác nhau, clip này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn gửi tiền qua kênh chuyển khoản ngân hàng.

Lưu ý: Vì vấn đề an toàn giao dịch, bạn luôn cần vào lấy thông tin ngân hàng mới nhất trước mỗi lần chuyển tiền và chỉ chọn ngân hàng màu xanh, không chọn ngân hàng báo đèn đỏ (đây là những ngân hàng đang bảo trì).

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."