You are currently viewing Danh Sách nhận thưởng TÌM KHÁCH HĂNG SAY – NHẬN THÊM TIỀN NGAY

Danh Sách nhận thưởng TÌM KHÁCH HĂNG SAY – NHẬN THÊM TIỀN NGAY

Đại Lý W88 xin chúc mừng các đại lý đã trúng thưởng, đại lý W88 đã gửi thông báo trúng thưởng vào email đăng ký và dưới đây là những đại lý hoạt động xuất sắc tháng vừa qua (W88 sẽ che thông tin nhằm bảo đảm an toàn cho tài khoản của đại lý)

STT Tên Đăng Nhập ĐL GIẢI THƯỞNG
1 haohao****w88 10% + 5tr + áo Jersey
2 cungch****me45 10% + 5tr + áo Jersey
3 dau****kh936 10% + 5tr + áo Jersey
4 oikla****1992 10% + 5tr + áo Jersey
5 lalam****en67 10% + 5tr + áo Jersey
6 khogi****ru87 10% + 5tr + áo Jersey
7 xaymo****y90 10% + 5tr + áo Jersey
8 khongc****o845 10% + 5tr + áo Jersey
9 0165****789 10% + 5tr + áo Jersey
10 giacm****pi 10% + 5tr + áo Jersey
11 face****me165 10% + 5tr + áo Jersey
12 khoctien****moi 10% + 5tr + áo Jersey
13 pham****0701 10% + 5tr + áo Jersey
14 minh****1810 10% + 5tr + áo Jersey
15  The****poho 10% + 5tr + áo Jersey
16  Cho****154 10% + 5tr + áo Jersey
17  Mot**** 10% + 5tr + áo Jersey
18  hoa****hyt 10% + 5tr + áo Jersey
19 thinh****ok 10% + 5tr + áo Jersey
20  436****125 10% + 5tr + áo Jersey
21 ngoi****957 10% + 5tr + áo Jersey
22 camdo****6t8 10% + 5tr + áo Jersey
23 niu****gian4967 10% + 5tr + áo Jersey
24 0964****289 10% + 5tr + áo Jersey
25 hangsa****oi 10% + 5tr + áo Jersey
26 kieuca****ay 10% + 5tr + áo Jersey
27 chas****ot 5% + áo Jersey
28 anhtrang****r57 5% + áo Jersey
29 thoidd****m1993 5% + áo Jersey
30 hoasua****b8989 5% + áo Jersey
31 canhco****en16 5% + áo Jersey
32 nguyna****09 5% + áo Jersey
33 0919****876 5% + áo Jersey
34 khien****th856 5% + áo Jersey
35 lytriu****minh 5% + áo Jersey
36 caothien****oy 5% + áo Jersey
37 call****mee12 5% + áo Jersey
38 noidoi****u76 5% + áo Jersey
39 nhatky****mww 5% + áo Jersey
40 wwao****thi1 5% + áo Jersey
41 giannhin****ong 5% + áo Jersey
42 conve****cha243 5% + áo Jersey
43 thang****0198 5% + áo Jersey
44 tankhi****62892 5% + áo Jersey
45 ha****689 5% + áo Jersey
46 tam****823 5% + áo Jersey
47 hatnag****orn 5% + áo Jersey
48 boy****u56 5% + áo Jersey
49 phuvay****l98 5% + áo Jersey
50 catbui****89hk 5% + áo Jersey
51 khoe****hoan 5% + áo Jersey
52 lactroi****167 5% + áo Jersey
53 banhb****omn 5% + áo Jersey
54 ktaha****ra 5% + áo Jersey
55 vutrieu****ong 5% + áo Jersey
56 hoabi****ng635 5% + áo Jersey
57 colen****nhak 5% + áo Jersey
58 hayha****an 5% + áo Jersey
59 manh****e97 5% + áo Jersey
60 hhhh****8556 5% + áo Jersey
61 lala8****102 5% + áo Jersey
62 vutr****4421 5% + áo Jersey
63 18927****W88cc 5% + áo Jersey
64 tranph****8933 5% + áo Jersey
65 huy9****2654 5% + áo Jersey
66 phuo****1111 5% + áo Jersey
67 opp****0123 5% + áo Jersey
68 dai****2013 5% + áo Jersey

Leave a Reply