You are currently viewing Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88

Hướng dẫn cách mua và nạp mã Token Bảo Kim trên W88

Bước 1: Đăng nhập TK Bảo Kim >> NGƯỜI MUA >> Chuyển tiền trực tuyến

Bước 2: Chọn Mã Token BK

Bước 3:  Chọn mệnh giá thẻ tương ứng muốn mua + Số lượng >> Sau đó ấn Thực hiện giao dịch

Bước 4: Xác nhận lại thông tin đơn hàng >> Nếu chính xác ấn Xác nhận

Bước 5: Mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại đăng kí tk BK >> Điền mã này rồi chọn Xác nhận

Mua mã thành công

Bước 6: Đăng nhập W88 >> Chọn Chuyển Tiền >> Thẻ Token BK

Bước 7: Nhập mã thẻ ( Code) và số Seri >> Gửi Tiền

Nạp thành công. Tiền được cập nhật ngay lập tức vào tk W88

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Leave a Reply