You are currently viewing THÊM THÀNH VIÊN MỚI – PHƠI PHỚI NHẬN TIỀN

THÊM THÀNH VIÊN MỚI – PHƠI PHỚI NHẬN TIỀN

Chào tháng 6, Bộ Phận Đại Lý W88 dành tặng khuyến mãi đặt biệt cho các Đại Lý luôn nỗ lực và quyết tâm tìm kiếm khách hàng. Ngoài tiền số tiền hoa hồng không giới hạn được nhận, Đại Lý lại tiếp tục được nhận thêm tiền thưởng từ W88. Nhanh tay đăng kí và hăng say tìm kiếm thành viên đi nào!

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

1. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/06/2019 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/06/2019 dành cho các Đại Lý ĐĂNG KÝ MỚI trong tháng 6.

2. Điều kiện khuyến mãi:
Dựa vào số lượng thành viên hoạt động trong tháng 6, Đại Lý nhận thưởng như sau :

Số Lượng Thành Viên hoạt động

Tiền Thưởng

10 tới 14

1,000,000 VNĐ

15 tới 19

2,000,000 VNĐ

≥20

5,000,000 VNĐ

3. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Đại Lý trong vòng 03 ngày sau khi báo cáo được cập nhật.

4. Chương trình sẽ được áp dụng cho 39 Đại Lý đăng ký khuyến mãi và hoàn thành điều kiện sớm nhất.

5. Để tham gia, Đại Lý dùng email đăng kí, gửi mail về daily@w88.com, trong mail ghi rõ Họ tên/mã Đại Lý và tên khuyến mãi.

6. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Skype: hotro.dailyw88
Viber: +639088161648
Zalo: +639088161648 
Email: daily@w88.com

admin

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Leave a Reply